ประชุมสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

Infographic 15 พ.ค. 62 -2