ศธ.มอบหมายให้ สกสค. เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

Infographic 23 พ.ค. 62 -3