การประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2560

21037857_10209660436168191_2096073359_o 21017871_10209660436208192_1661981915_o 21034974_10209660436368196_541522000_o 21017739_10209660436288194_595894601_o
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
จัดสวัสดิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2560  เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับสวัสดิการ
ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการเพิ่มเติม  และได้นัดสถาบันการเงินที่นายทองสุข  เมืองนันท์  ได้กู้เงินมาเพื่อชำระหนี้
ทั้งหมด  โดยมีผู้เกี่ยวข้องและสื่อมวลชลจากหลายแห่งมาร่วมทำข่าวและเป็นสักขีพยาน  พร้อมทั้งให้กำลังใจและแสดง
ความยินดีที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้สามารถ
ดำรงชีพได้ดียิ่งขึ้น  นายทองสุข  เมืองนันท์ ได้กล่าวขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจที่มีหน่วยงานดีๆ อย่างสำนักงาน
คณะกรรมการ สกสค. ร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  มาช่วยเหลืออย่างจริงจัง  และให้สัญญาว่าจะไม่ขอก่อหนี้ที่ไหนอีก