การประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2560


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันที่  22  กันยายน  2560  เวลา  09.00  น.  ณ ห้องประชุมเมตตา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทะเบียนขอรับสวัสดิการเพิ่มเติม  และส่งรายชื่อให้คณะกรรมการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  พิจารณาคัดเลือกเข้ารับการจัดสวัสดิการต่อไป