การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

68474588_414621209409496_2919593084192817152_n 68541434_656574608169384_5468659017637167104_n 68543897_587898801740909_260067901929684992_n 68935259_790642681338692_7593917721708855296_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันศุกร์ที่  16  สิงหาคม  2562  ณ ห้องประชุมกรุณา
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี นายสอาด  พรหมน้อย  เป็นประธานการประชุม  เพื่อพิจารณา
การให้ทุนเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา