การประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์

59865999_333769153993330_3070683775898746880_n 60021300_288521652033866_8069532903895203840_n 60064961_392921408228410_4344956570681999360_n (1) 60215862_407006399883291_3150645196388040704_n 60325507_439047590196354_2600026991721709568_n 60347244_425649058214875_6596657187802578944_n
นายพิทยา  วงษ์ยอด  เป็นประธานกรรมการ  การประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์  และมี นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นรองประธานกรรมการที่ปรึกษา  ร่วมการประชุมเพื่อหารือการจัดกิจกรรมของ
ศูนย์ฯ  เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2562  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์