การประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดอุตรดิตถ์

60226401_660461594424240_2699665955201482752_n 60013160_377374202872473_5724224750163591168_n60334099_378450519427175_3310097850116866048_n 60037609_359980144644410_552170319947759616_n 60197414_865559417131985_987911871866601472_n 60194131_613515415791298_4200167832949882880_n
เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2562  เวลา  13.30  น.  นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  ณ ห้องประชุมกรุณา
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยที่ประชุมมีมติให้ นายธำรงค์  น่วมศิริ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดอุตรดิตถ์