การประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษสวัสดิภาพครูไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2562

67391075_456352581609848_3470725765811666944_n 67404750_437162293544308_5129771568108404736_n 67491809_410779193118713_8353523352756813824_n 67527361_2087403501555938_5289947013293539328_n 67601538_510288286383330_4505034550174285824_n 67619799_2419076351483098_9174400892760227840_n
นายธำรง  น่วมศิริ  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดอุตดิตถ์  ครั้งที่  2/2562  เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2562  ณ ห้องประชุม
กรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ