การประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2562

69494980_937674949930866_6067758284859768832_n 68385603_594121191402369_816972053226717184_n 69482110_685531491949353_2702884152721539072_n 70492057_2370471853200568_368509100234899456_n 69561195_2519906964897200_8957828532659027968_n 69765722_408781073326102_4353935259943829504_n
นายธำรงค์  น่วมศิริ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2562  เวลา  13.30  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ  และ นางใกล้รุ่ง  กลิ่นประสาท  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เพื่อหารือให้ความช่วยเหลือครูซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันที่ถูกฟ้องบังคับคดี  เนื่องจากผู้กู้ไม่ชำระหนี้เงินกู้ของ
ธนาคารออมสิน