การประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563

84354920_173007527260587_3297219244650921984_n 83644343_139665887054643_4379802336139149312_n83581051_195803688205017_8923219226626359296_n 83527625_163951831572489_8739893018657554432_n83895850_2491081434351125_8485730361752420352_n 83756514_185578749475171_474893125169446912_n
นายธำรงค์  น่วมศิริ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
ครั้งที่ 1/2563  วันที่  30  มกราคม  2563  เวลา  13.30  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา  สำนักงาน สกสค. จังหวัด
อุตรดิตถ์  โดย นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ
เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจังหวัดอุตรดิตถ์