การประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2562

65137406_2309997275996518_3415575465153265664_n 65150534_2476099855942766_1952276349309681664_n 65156396_1915805035186438_1111273464435572736_n 65246244_454411382045754_7942704473854443520_n 65378891_452667031958167_8289630397059301376_n 65424897_2271585912929672_2206364140639879168_n 65465576_2149956688638349_1023780062878498816_n 65502085_428154884447233_959312663895080960_n
นายธำรงค์  น่วมศิริ  ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
ครั้งที่ 1/2562  โดยมี นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ  หารือแนวทางจัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2562  เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์