การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2562

69511773_2205325559574192_1108776937385361408_n 69953584_2409775965768855_4097705199055929344_n69934050_1364348613729660_1278514422880403456_n 69396453_491703628314836_9068305807455551488_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2562  เวลา  13.30  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี นางสาวอรัญญา  พร้อมวงศ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ  จำนวน  9  คน  เข้าร่วมการประชุม
เพื่อพิจารณาร่างแผนงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2562 – 2563)