การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ (ชุดใหม่) ครั้งที่ 6/2561

ประชุม-2ประชุม-3
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2561  ณ ห้องประชุมกรุณา  สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อหารือและจัดเตรียมความพร้อมการจัดงาน “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1”  ที่กำลังจะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่  11-12  กุมภาพันธ์  2562