การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2562

55924210_2120409618047711_4311792508259532800_n 55937550_326517571383681_6423223913014099968_n 56236154_412394592905177_3158379698048729088_n 56247882_427711244648657_3491580683892031488_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างไตรมาส  และแนวทางการติดตามแก้ไขปัญหา
สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ค้างเงินค่าสงเคราะห์รายศพเกิน  3  เดือนขึ้นไป  เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2562
เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์