การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2562

58676674_1496388927159421_756716801684930560_n 58793248_2327199427538008_1936000003805806592_n 58961752_2024504171188039_9116971643799863296_n 59363227_2271843626363730_6843770471935115264_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2562  เวลา  13.30  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
และชี้แจงงานอื่นๆ ของสำนักงานให้คณะกรรมการได้ทราบ