การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2563

94892077_227622338504692_1107725331822804992_n 95150520_3226952800648306_1844549352526184448_n95319011_1908808085927551_1490826055164887040_n 94978228_261923308523118_393862403852337152_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 5/2563  วันที่  29  เมษายน  2563  เวลา  09.30  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อหารือการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ
สมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ  และเชิญชวนสมาชิกที่ผู้ถูกถอนชื่อให้กลับเข้ามาเป็นสมาชิก  โดย
คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะหลากหลายแนวทาง