การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2564

154325251_778852549736133_4547566865142014299_n 154711178_479494660103165_1952306037530480257_n 154723019_7323907554595314_9059666074143865109_n 154785358_467635067936942_5741315556857657643_n 154795598_877018526480381_470310684256152503_n 154896521_4394824523868295_8365186351686621494_n 154919769_4268977586449085_8026235240981088290_n  156626736_1089717111536251_3159878760927621680_n
นายเรืองรวิศ  พายุหะธำรงรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  10.00  น.
เพื่อชี้แจงงานในสำนักงาน  และแจ้งเรื่องการจัดสวัสดิการโครงการ “ร้านอาหารเพื่อครู”  โดยการเชิญชวน
ให้ร้านค้าในจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง 9 อำเภอ  ที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้ส่วนลดค่าอาหาร 10%  แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่แสดงบัตรประจำตัวครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขณะนี้มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
จำนวน  9  แห่ง  คือ
1.  ร้านครัวแสงเพชร   อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
2.  ร้านลุงติ๊ก  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
3.  ครัวใต้ใบเหลียง  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
4.  เรือนรักพงษ์  อำเภอท่าปลา
5.  ร้านเรณู  อำเภอตรอน
6.  ร้านสบายริมน่าน  อำเภอตรอน
7.  ร้านอร่อยเด็ด  อำเภอน้ำปาด
8.  เสน่ห์ คาเฟ่ Coffee  อำเภอทองแสนขัน
9.  อีสานเขียว ลับแล  อำเภอลับแล