การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9/2560


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 9/2560  เมื่อวันที่  21  กันยายน  2560  เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  และได้มอบของที่ระลึกให้กรรมการ  คือ  นายวิเชียร  เทศเอม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214  ซึ่งเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2560