การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2561


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่  1/2651  เมื่อวันที่  31  มกราคม  2561  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
แจ้งเรื่องเข้าตรวจสอบการชำระเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  ผ่าน QR code  และมอบไดอารี่ สกสค. ประจำปี 2561 ให้คณะกรรมการ
ท่านละ  1  เล่ม