การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563

83704372_182218346184961_8416879712420233216_n 84157301_2293686410929867_3523180854232743936_n 84282889_475182026504278_3060157515430887424_n 84357716_839168559864252_7634453970940854272_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  29  มกราคม  2563  เวลา  13.30  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  และได้มอบไดอารี่ สกสค. ปี 2563  ให้คณะกรรมการทุกท่าน  พร้อมทั้ง
ชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  และธนาคารออมสิน