การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2561

46798821_321325251790233_8090321005169344512_n46747934_269023763810517_3202038190936424448_n 46764473_256134231736532_1977479483690582016_n46950768_194445741461640_6411085991838220288_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 5/2561  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2561  เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อหารือแนวทางการติดตามหนี้ค้างชำระไตรมาส