การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

69035463_364675947759971_3683550629508153344_n 68894364_503741333532023_1891033577412362240_n 68597734_1590303414440076_8026251238553157632_n 68592673_2629012703797220_1964814943689637888_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจำเดือน  สิงหาคม  2562  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2562  เวลา  09.30  น.
ณ ห้องประชุมลางสาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1