การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

60066205_404607006760627_8952320791152689152_n 60069991_418363852280236_8203324437995454464_n
60080924_2235514043209636_8522191855251619840_n 60134026_671626619945446_1220451550279761920_n 60177448_2260369294053803_8828866324210909184_n 60333987_391741041422397_5605934045092380672_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เพื่อชี้แจงงานและข่าวสาร
ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตริตถ์  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2562  เวลา  08.30  น.  ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1