การประชุมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตดิตถ์

86183696_215963573065249_4224036220344205312_n 86270584_182098299767139_2909754697097150464_n 86355385_551590988778412_7924222486550413312_n 86277218_794008794447047_2528256657981440000_n86393544_2458043494460444_8725270351526756352_n 86389606_188151592556350_4858694934854631424_n
เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2563  นายพิทยา  วงษ์ยอด  ประธานกรรมการ  และ นายธำรงรัฐ  จอมสืบ
รองประธานที่ปรึกษา  พร้อมคณะกรรมการ  จำนวน  40  คน  เข้าร่วมการประชุมศูนย์ดูแลครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่  1/2563  ณ ห้องประชุมกรุณา  สำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจำปี 2563