การประชุมสัมมนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ

21015616_10209660437928235_184373628_n 21081648_10209660455888684_712496281_o 21015257_10209660437728230_2094077462_n21017698_10209660437088214_826887302_o
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมการประชุม
สัมมนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2560
ณ ห้องประชุมโรงแรมลำปางเวียงทอง  จังหวัดลำปาง  และร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุฯ 2560  16 จังหวัดภาคเหนือ
พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุจังหวัดลำปางและจังหวัดน่าน