การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล “W.A.U.GAME 2018”

วู้ดบอล-1 วู้ดบอล-3 วู้ดบอล-4 วู้ดบอล-5
เมื่อวันเสาร์ที่  15  ธันวาคม  2561  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
และสมาคกีฬาวู้ดบอลจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้จัดการแข่งขันวู้บอล “W.A.U.GAME 2018”  ณ สนามกีฬาวู้ดบอลสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  ได้รับเกียรติจากนางสาวกฤษณา  สีหลักษณ์  อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลในครั้งนี้