งานวันครูที่ 16 มกราคม 2560


                งานวันครูที่  16  มกราคม  2560  จัดโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  ในช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และมีพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลให้แด่คุณครู  โดยนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธีมอบโล่
และเกียรติบัตรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  และนายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย