ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบเงินค่าจัดการศพ


ดร.ธำรงค์  น่วมศิริ  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  และนายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมกันมอบเงินค่าจัดการศพและแสดงความเสียใจกับครอบครัว
นายศักฎา  วัฑฒกานนท์  สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2560  ณ ศาลาวัดหมอนไม้
อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์