ตัวแทนสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส.

84939331_194797894937489_3718291185446420480_n
นายสมชาย  พุ่มศรีอินทร์  ตัวแทนสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้วางหรีดเคารพศพ
ร.ต.สนธ์  ภู่เกิด  สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม  ณ วัดดอนไชย  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2563