นิทรรศการเดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1

KAI_0176 KAI_0093KAI_0065 KAI_0316KAI_0313 KAI_0430 KAI_0421 KAI_033052090390_544100542781457_6709797170523930624_n 51771356_369880640260027_2294963917182468096_n
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดนิทรรศการ “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1”  ระหว่างวันที่  11-12  กุมภาพันธ์  2562
ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  โดยพิธีเปิดงานครั้งนี้
ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดงาน
และเดินเยี่ยมชมการจัดแสดงของดีของแต่ละจังหวัดอย่างทั่วถึงทั้ง  77 จังหวัด  พร้อมด้วย พลเอกโกศล  ประทุมชาติ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และนายอรรถพล  ตรึกตรอง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของจังหวัด
อุตรดิตถ์  เช่น  การทำข้าวพันผัก  หมี่พัน  ข้าวแคบ  ของอำเภอลับแล  โดยมีนายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการ
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ให้การต้อนรับและนำชมบูธของสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมมอบ
ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองให้ท่านได้ลองชิม