ปนะชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตริตถ์ ครั้งที่ 11/2560


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 11/2560  เมื่อวันที่  29
พฤศจิกายน  2560  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  และได้มอบของที่ระลึกให้นายสุวัฒน์ชัย  ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ซึ่งย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก