ประชุมข้าราชการบำนาญครู ให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างสุขภาพและงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

          ชมรมข้าราชการบำนาญครูจัดโครงการให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ
และชี้แจงงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  โดยเชิญนายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ให้ความรู้และตอบข้อสงสัยต่างๆ  และได้เชิญวิทยากรจาก
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  เพื่อให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างสุขภาพในวัยเกษียณให้มีสุขภาพ
แข็งแรงปลอดโรค  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2559  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตริตถ์