ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์

ประชุมศูนย์ ประชุมศูนย์ ประชุมศูนย์ ประชุมศูนย์
นายพิทยา  วงษ์ยอด  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์  และมีนายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นที่ปรึกษา  เพื่อหารือการจัดเตรียมงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์  เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2561  ณ ห้องประชมศูนย์ดูแลครูฯ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์