ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2562

50267769_314697692494749_5261713229729497088_n 50787664_290905634950013_3229337359552086016_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  22  มกราคม  2562  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ปรึกษาหารือแนวทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะนำไปเสนอในการจัดนิทรรศการ
เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่  11-12  กุมภาพันธ์  2562  ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการ
สกสค. และอาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  โดยได้นำเสนอเป็นอาหารพื้นบ้าน  เช่น  ข้าวพันผัก  หมี่พัน
ข้าวแคบ ของอำเภอลับแล  เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ของอำเภอท่าปลา เป็นต้น