ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2562

51877465_1602285656584804_2000938968723488768_n 52094041_808505199530027_1747876652374818816_n 52274890_929693367201258_2869534883875651584_n 53139018_543708322816149_911959884952502272_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชมกรุณา
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างไตรมาส