ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ เดือน มิถุนายน 2559

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
               นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.
ประจำเดือน มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2559