ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559


นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 11/2559
ประจำเดือนพฤศจิกายน  2559  และได้ติดตามข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อนำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ)