ประชุมคัดเลือกผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดเป็นกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์

36961286_10211677487553215_3141594755402563584_n 36972994_10211677486913199_3128284080521609216_n 36978814_10211677480633042_3024217375126847488_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดเข้าร่วมประชุม  เพื่อคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2561       ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยที่ประชุมมีมติคัดเลือก  นายปกิจพจน์  กลมวรเดช        ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม