ประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเป็นกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์

36957923_10211672209381264_6975531551656247296_n 36959215_10211672209821275_7434563933832216576_n  36944432_10211672210101282_9138352021064122368_n
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเข้าร่วมประชุม  เพื่อคัดเลือกผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยที่ประชุมได้มีมติคัดเลือก  นายวิเชียร  นุ้ยเย็น   ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา