ประชุมผอ.สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2560  ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เพื่อชี้แจงงานเกี่ยวกับสำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  และแจกข่าวประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของสำนักงานได้ง่ายขึ้นเพียงสแกน QR Code ตามที่แจกข่าว สกสค.