ประชุมสัมมนา “เสริมสร้างศักยภาพการบริหารการเงินของผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ”

41869816_235777477112845_6199509426026577920_n 41946181_484130695437501_7636389321859137536_n41907749_413815345815853_292985476179034112_n 41990613_243705966317217_7512309288635727872_n42128101_313660072549728_3758633504020103168_n 42107419_462007994288218_1391967272494432256_n41903763_2214711202098883_3192617704158658560_n 42059011_292297981370595_6922291158529867776_n41679995_301781787279253_739210158504148992_n 41925188_885165728338700_998020425290088448_n 41938669_467244040451454_511673850702856192_n 42059138_1993808700909289_6626532129910030336_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม
สัมมนา “เสริมสร้างศักยภาพการบริหารการเงินของผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ” สมาชิกสหกรณ์เกษียณอายุ
ราชการ ปี พ.ศ. 2561  ระหว่างวันที่  17-18  กันยายน  2561  ณ ห้องประชุมพระยาพิชัย  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุตรดิตถ์ จำกัด