ประชุมหารือพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูฯ ผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์

18049716_1282931825089915_1072552305_o
นายพิทยา  วงษ์ยอด  ประธานกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์
และคณะกรรมการ  ประชุมหารือการดำเนินงานจัดพิธีเปิดศูนย์ฯ  โดยมีนายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการ
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นกรรมการที่ปรึกษา  เมื่อวันที่  5  เมษายน  2560  ณ ห้องประชุมจัดตั้งศูนย์ฯ