ผอ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “น้ำพี้เกมส์” ปี 2562 อ.ทองแสนขัน

80638225_583931462175280_1887488799169052672_n 80703382_831100767331413_248126471212630016_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา กรีฑานักเรียน  ในเขตอำเภอทองแสนขัน  “น้ำพี้เกมส์”  ปี 2562  ระหว่างวันที่  25 – 27  ธันวาคม  2562
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนน้ำพี้มิตรภาพที่ 214