ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562

49750985_219355245673958_6225951186025971712_n 50012392_277613362910915_2942897357697581056_n
นางนวลปรางค์  ครองธานินทร์  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์  มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562
ให้นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันพุธที่  9  มกราคม  2562
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  และนายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ได้มอบไดอารี่ 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ
สกสค. ให้นางนวลปรางค์  ครองธานินทร์  เป็นของขวัญเช่นกัน