ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมการประชุมเตรียมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

60096179_1845646458914243_2939401473361969152_n 60156019_664028914057814_6895119322809630720_n 60170822_2662216420515230_5973602676062027776_n 60261393_479115072830732_8887563224178753536_n 60330246_373633969922711_4524022716554018816_n 60289714_348871755767713_6419124877831176192_n60340157_2269643036483333_349900875252105216_n 60108533_2194702074174941_5081528532639678464_n
เมื่อวันอังคารที่  14  พฤษภาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้รับเชิญให้แจ้งข่าวสารของสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอลับแล  ร่วมกับ นายชวลิต  คำเพ็ง  ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  และ ดร.ธำรงค์  น่วมศิริ  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  ในการประชุมเตรียมการเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (ตลิ่งต่ำ)  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์