ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด ร่วมพบผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงความยินดีและมอบผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์

74154834_758749861216218_8235068064538820608_n 74531733_2572173449679365_3172638937931841536_n 74591591_2490372267953492_908670515529383936_n  75442982_2502218136690214_2262008091954380800_n
เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2562  นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
และ นายธำรงค์  น่วมศิริ  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  เข้าพบ นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์
เลขาธิการ กศน.  ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  นายอนุชา  บูรพชัยศรี  เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และ นายประเสริฐ  บุญเรือง  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อแสดง
ความยินดี พร้อมมอบผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์  และพบ นายสุภาวุฒิ  ดาระอินทร์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ธนาคารออมสิน  เพื่อเจรจาเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
และโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ของจังหวัดอุตรดิตถ์