ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ นำพวงหรีดเคารพศพนายธวัชชัย ธีระวรรณ


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  และคณะเจ้าหน้าที่  ได้นำพวงหรีด
ของดร.ธำรงค์  น่วมศิริ  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  และพวงหรีดของสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
มอบให้คู่สมรสของนายธวัชชัย  ธีระวรรณ  สมาชิก ช.พ.ค.  ที่ถึงแก่กรรม  เพื่อเป็นการเคารพศพและแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวของสมาชิก  เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2560  ณ ศาลาวัดคลองโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์