พลเอกโกศล ประทุมชาติ เยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์

49342081_2207839865904972_6453454624442548224_n 49693388_357653901701107_6431101638949208064_n49371696_380607639372980_4599101266033901568_n 49530469_2843266945691227_4348929454085505024_n
พลเอกโกศล  ประทุมชาติ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีกำหนดการเดินทางปฏิบัติราชการ
เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  ระหว่างวันที่  27  ธันวาคม  2561  ถึงวันที่  2
มกราคม  2562  ระหว่างการเดินทางได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันศุกร์ที่  28
ธันวาคม  2561  โดยมีนายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายนิรัติ  โปร่งแสง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  และคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง