พิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์


ดร.ธำรงค์  น่วมศิริ  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  21  เมษายน  2560  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  และ
ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (ข้าราชการบำนาญครู)  โดยนายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  ให้การต้อนรับท่านรองเลขาธิการฯ  คณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.
จังหวัด 15 จังหวัด  ร่วมถึงแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่าน