พิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์

15087036_10207556443289684_47106817_n
นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ร่วมพิธี
เปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่  17
พฤศจิกายน  2559  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยท่านพิษณุ  ตุลสุข
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้ายศูนย์ดูแลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้สูงอายุพร้อมบรรยายพิเศษแก่ผู้มาร่วมงาน  และดร.ธำรงค์  น่วมศิริ
รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย